GDPR

Politica de Confidențialitate

Introducere

Clinica noastră de dermatologie și medicină estetică (sub numele de marca “Skina”, denumită în continuare “Clinica”) respectă confidențialitatea Dvs. și se angajează să protejeze datele cu caracter personal pe care le colectează și le prelucrează în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor, în special Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR).

Tipurile de Date Colectate

Colectăm date personale atunci când interacționați cu site-ul nostru, prin intermediul apelurilor telefonice, când utilizați serviciile noastre sau când sunteți prezenți în incinta clinicii. Aceste date pot include:

 • nume, prenume, adresă de email, CNP, număr de telefon
 • date de sănătate necesare pentru furnizarea serviciilor medicale, cu respectarea secretului profesional
 • date financiar-bancare (de ex. număr cont, titular cont sau card bancar, valabilitate a cardului) pentru verificarea plăților respectiv a incasărilor, a transferurilor bancare intre Clinică si Dvs. sau invers 
 • imagini video prin intermediul sistemelor de supraveghere din spațiile noastre
 • date legate de profilarea utilizatorilor site-ului nostru conform Politicii de Cookies (accesare aici)

Scopul Prelucrării

Datele dvs. personale sunt prelucrate pentru următoarele scopuri:

 • furnizarea serviciilor de dermatologie și medicină estetică cum ar fi de exemplu programarea serviciilor, inregistrarea pacientilor, stabilirea diagnosticelor, administrarea de ingrijiri sau tratamente medicale in cazul persoanei vizate, urmărirea evoluției tratamentului in timp, eliberarea de rezultate sau/si rețete medicale, transmiterea de mesaje tip sms pentru programări/confirmări de programare
 • menținerea securității pacienților și a personalului prin intermediul supravegherii video
 • raportări catre instituțiile statului cu care Clinica interacționează sau va interacționa in viitor (DSP, Ministerul Sănătătii etc…)
 • comunicări de marketing și oferte promoționale, cu acordul dvs. prealabil
 • exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, indiferent de faza litigiului
 • soluționarea unor solicitări sau sesizări formulate de către persoanele vizate.
 • imbunătățirea experienței Dvs. pe site-ul nostru

Temeiul Juridic

Prelucrarea datelor Dvs. se bazează pe:

 • consimțământul explicit pentru prelucrarea datelor de sănătate și pentru scopuri de marketing; aveti dreptul de a vă retrage consimțămantul in orice moment, retragerea consimțămantului nu va afecta prelucrarea datelor efectuată pană la momentul retragerii
 • obligații legale pentru prelucrarea datelor medicale
 • incheierea sau executarea unui contract de servicii medicale
 • interesul legitim în scopul asigurării securității în incinta clinicii
 • supravegherea video – Clinica utilizează sisteme de supraveghere video pentru a proteja personalul, pacienții și bunurile. Imaginile sunt stocate în mod securizat și sunt accesibile doar personalului autorizat. Acestea sunt păstrate pentru o perioadă limitată, conform legislației aplicabile, și sunt eliminate ulterior, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru investigații legale.

Drepturile Subiectului Datelor Personale

Conform GDPR, aveți dreptul de:

 • a accesa și a solicita o copie a datelor dvs. personale.
 • a rectifica datele incorecte.
 • a solicita ștergerea datelor dvs., sub rezerva anumitor condiții.
 • a restricționa prelucrarea datelor dvs.
 • a obiecta prelucrării bazate pe interesul legitim.
 • portabilitate a datelor.
 • retragere a consimțământului, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragere.

Pentru a exercita aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați folosind detaliile de contact furnizate în această politică.

Destinatarii Datelor

Clinica poate dezvălui datele personale următoarelor categorii de destinatari, cu respectarea stricta a secretului profesional și pentru care există acord de confidențialitate incheiat cu Clinica:

 • autorități si instituții publice care solicită acest lucru in baza temeiurilor legale
 • asiguratori, alți furnizori de servicii medicale ce pot ajuta pacienții Clinicii cu alte tipuri de investigații/analize medicale
 • persoane imputernicite care prelucrează date personale pentru sau in numele Clinicii (de ex. societăți pentru recuperarea creanțelor, furnizori de servicii de marketing direct etc..).

Informațiile trimise către acesti Destinatari vor fi la obiect, limitate prin raportare la scopurile in/pentru care au fost colectate si dezvăluite.

Securitatea Datelor

Implementăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva pierderii, furtului sau accesului neautorizat, divulgării, alterării sau distrugerii.

Transferul Datelor

Datele personale nu sunt transferate in afara UE, către țări terțe (din afara UE) sau organizații internationale.

Modificări ale Politicii de Confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica prezenta politică de confidențialitate. Orice modificare va fi comunicată pe site-ul nostru și, dacă este cazul, prin email.

Contact

Pentru orice întrebări sau solicitări legate de prelucrarea datelor dvs. personale, vă rugăm să ne contactați la:

office@skina.ro

031-005-1471

Str.Prof.Dr.Mihail Georgescu nr.7, sector 2, Bucuresti

Această politică de confidențialitate este în vigoare din data de 15.02.2024.